ראיון שנתתי עבור תכנית הטלויזיה "סודות הנדל"ן".

שודר בערוץ 2.