“המשמעות הצורנית של המוצרים והחומר שנבחרו בפרויקט הייתה מהותית” – ניצן הורוביץ למגזין “House Of Brands”